Δωμάτιο Διαμερίσματος Αριθμός πανελ / watt Λειτουργεία     ώρες / ημέρα Κόστος Πάνελ € κόστος Λειτουργείας 0,14€/kWh
ΣΑΛΟΝΙ 32 2Χ850 8 650,00 € 285,00 €
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1 18 1Χ850 8 325,00 € 142,50 €
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2 15 1Χ600 8 275,00 € 100,50 €
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 3 13 1Χ600 8 275,00 € 100,50 €
ΚΟΥΖΙΝΑ 12 1Χ600 4 275,00 € 51,00 €
ΜΠΑΝΙΟ 10 1Χ600 4 275,00 € 51,00 €
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 8 1Χ300 6 210,00 € 37,50 €
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
8 ΤΕΜ.
280,00 €
ΣΥΝΟΛΑ 108 5250 WATT 36,6 kWh/HMEΡΑ 5490kWh/ETOΣ 2.565,00 € 5,12€/ΗΜΕΡΑ 768€/ΧΡΟΝΟ

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011