Το γραφείο εκπονεί ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωσή τους στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην εταιρεία Φυσικού Αερίου. Μπορεί να υποστηρίξει κάθε επιχείρηση, ιδιώτη, τεχνικό γραφείο και κατασκευαστή προσφέροντας το σχεδιασμό και τη μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για οποιοδήποτε έργο.

 

 

1.  Μελέτες έκδοσης οικοδομικών αδειών για την Πολεοδομία

  • Ύδρευσης
  • Αποχέτευσης
  • Ηλεκτρολογικά
  • Θέρμανσης
  • Κλιματισμού-Εξαερισμού
  • Φυσικό Αέριο
  • Πυρασφάλεια
  • Πυρόσβεση
  • Ανελκυστήρας

 

2.  Μελέτες φυσικού αερίου για την Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)

 

3.  Μελέτες πυρασφάλειας-πυρόσβεσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ) και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας

 

4.  Διαδικασίες αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων σε:
- Βιομηχανίες
- Βιοτεχνίες
- Επαγγελματικά εργαστήρια
- Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011