Κλιματισμός ορίζεται ως ο έλεγχος του περιβάλλοντος κάποιου χώρου, σε σχέση με την άνεση των ανθρώπων που διαβιούν στο χώρο αυτό ή σε σχέση με την αποδοτικότητα μιας διεργασίας σε κάποιο βιομηχανικό ή επιστημονικό χώρο.

 Ένα σύστημα κλιματισμού ελέγχει ταυτόχρονα στο χώρο:

 • Τη θερμοκρασία του αέρα (air temperature)
 • Την υγρασία του αέρα (moisture of air)
 • Το ρυθμό αερισμού (ventilation rate)
 • Την καθαρότητα του αέρα (cleanliness of air)

Διαφέρουν από άλλα μηχανικά συστήματα αερισμού διότι ο κλιματισμός παρέχει:

 • Ψύξη (cooling)
 • Θέρμανση (heating)
 • Ύγρανση (humidification)
 • Αφύγρανση (dehumidification)

 

Σκοπός του κλιματισμού άνεσης είναι να εξασφαλίζει τέτοιες συνθήκες εντός των κτιρίων ώστε οι ένοικοι να δραστηριωποιούντε χωρίς ταλαιπωρία.Ο κλιματισμός αυτός αφορά χώρους όπως:

 • Ανάπαυσης (leisure)
 • Εμπορικούς (commercial)
 • Λιανικού εμπορίου (retail)
 • Δημόσιους (public)
 • Υγείας (healthcare)

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (AIR CONDITIONING SYSTEMS)

Α. Μοναδιαία συστήματα (unitary systems)

 • Αυτόνομα κλιματιστικά δωματίου (self contained room air conditioners)
 • Διαιρούμενα συστήματα (split systems)
 • Κλιματιστικές μονάδες ανακύκλωσης νερού (water loop air conditioning heat pumps)

 

B. Συστήματα μόνο με αέρα (all - air systems)

 • Σταθερού όγκου, απλού αγωγού συστήματα (constant air volume, simple ducted systems)
 • Διπλού αγωγού συστήματα (dual duct systems)
 • Πολλαπλών αγωγών συστήματα (multi-zone systems)
 • Συστήματα μεταβλητού όγκου αέρα (variable air volume systems)

 

Γ. Συστήματα με νερό – αέρα (airwater systems)

 • Συστήματα ανεμιστήρα – στοιχείου (fan coil unit systems)
 • Συστήματα επαγωγής (induction unit systems)
 • Συστήματα κατευθυνόμενης ψύξης και μετατοπιζόμενου εξαερισμού (chilled beam and displacement ventilation systems)

 

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011