ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Εγκατάσταση πινάκων κίνησης σε κτήρια και βιομηχανίες
  • Μελέτη εφαρμογής, επιλογή και εγκατάσταση κινητήρων, αντλιών, κυκλοφορητών
  • Συντήρηση κινητήρων, επισκευή/αντικατάσταση περιελίξεων κινητήρων
  • Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτροβανών (κυκλωμάτων Ζ.Ν.Χ., κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, κλπ.) – Inverter
  • Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης – Έλεγχοι λειτουργίας

 

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011