Με τον όρο ‘’ηλεκτρική εγκατάσταση’’, εννοείτε ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών, τα οποία έχουν κατάλληλα χαρακτηριστικά και συνδέονται με κατάλληλο τρόπο μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να επιτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών κτηρίων και βιομηχανιών. Παρέχει επίσης ολοκληρωμένες λύσεις ‘’με το κλειδί στο χέρι’’ (turn-on key projects) για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς κτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία μας αναλαμβάνει:

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων
 • Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Ανακαίνιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικιών, επαγγελματικών χώρων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση αυτοματισμών κτηρίων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων, πινάκων αυτοματισμού, αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών ηλεκτρικών κυκλωμάτων
 • Δομημένη καλωδίωση – Εγκαταστάσεις πινάκων ασθενών ρευμάτων – Εγκαταστάσεις θυροτηλεοράσεων – θυροτηλεφώνων – κεραίες TV
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και εποπτείας χώρων – CCTV (Closed-circuit TV)
 • Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης
 • Σύνταξη μελετών φωτοτεχνίας – Εγκατάσταση και συντήρηση κυκλωμάτων φωτισμού
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος και συντήρηση εγκαταστάσεων
 • Έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων του κτηρίου
Από το 2004 ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 με τίτλο ‘’Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις’’ το οποίο εφαρμόζεται στην μελέτη και κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από την εταιρία μας.

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011