1. Αριθμός ΚΑΕΚ (Κτηματολογίου)
  2. Οικοδομική άδεια 
  3. Τοπογραφικό και κάτοψη οικίας
  4. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  5. Διεύθυνση ακινήτου
  6. ΑΦΜ ιδιοκτήτη
  7. Μελέτη θέρμανσης και θερμομόνωσης (>1980)
  8. Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων
  9. Φύλλο συντήρησης λέβητα

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011