• μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου, 
  • μόλις ολοκληρωθεί η ριζική ανακαίνιση υφισταμένου κτιρίου, 
  • για την πώληση ενός κτιρίου (από 9.1.2011)
  • για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) αυτοτελούς κτιρίου (από 01.01.2012)
  • για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) τμήματος κτιρίου (από 01.01.2012),
  • για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» (πριν και μετά τις επεμβάσεις)

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011