Ο Σύνδεσμος "ΗΛΙΟΣ" με  δελτίο τύπου που εξέδωσε

εκφράζει την αντίθεση του στο υπό διαβούλευση

νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ και ζητά την συνολική

απόσυρση της  πρόνοιας μείωσης των

εγγυημένων τιμών στα οικιακά φ/β.

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προσπαθεί μονομερώς και

μεταχρονολογημένα να τροποποιήσει νόμιμες υπογεγραμμένες συμβάσεις με επαχθείς όρους.

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου επισκεφτείτε το link:

http://syndesmosilios.blogspot.gr/2014/03/new-deal.html

Μετά από πάρα πολλές παραινέσεις και επικοινωνίες

για συντονισμό των αντιδράσεων κατά της επαχθούς

μείωσης των εγγυημένων τιμών στα οικιακά φ/β,

ο "ΗΛΙΟΣ" δημιούργησε την ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

στοιχείων ιδιοκτητών Φ./Β.

Για να συμπληρώσετε την ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ιδιοκτητών Οικιακών Φ/Β επισκεφτείτε το link :

http://www.syndesmosilios.gr/ 

Σύνδεσμος "ΗΛΙΟΣ"Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μελετητών - Εγκαταστατών Οικιακών & Κτιριακών Φωτοβολταϊκών
  
Αθήνα: Λ. Αλεξάνδρας 197 & Πανόρμου (4ος ορ.), 11522 Τηλ.: 210 64

53 806, Fax: 210 64 53 802

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011