http://www.4green.gr/jpg/4green/390/NEWS/iliaki_t22.jpgΗ εγκατάσταση μια ηλιακής εφαρμογής καλύπτει σχεδόν το σύνολο των αναγκών ενός σπιτιού για ζεστό νερό χρήσης, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της θέρμανσής του.

Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να παραμένει σε σχεδόν… απαγορευτικά επίπεδα για το μέσο καταναλωτή, μία μικρή επένδυση σε ένα ηλιοθερμικό σύστημα, μπορεί να προσφέρει τη λύση στο πρόβλημα, καθώς με τη βοήθεια του ήλιου, δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των αναγκών μιας οικίας σε ζεστό νερό χρήσης αλλά και θέρμανσης.

 

Ως γνωστόν, σύνθετες ηλιοθερμικές εφαρμογές υλοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας σε ξενοδοχειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, τα τελευταία δυο χρόνια  βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη και ο κλάδος των φωτοβολταϊκών συστημάτων που βασίζεται και αυτός στην αξιοποίηση του άφθονου ηλιακού δυναμικού της χώρας μας.

 

Ως γνωστόν, σύνθετες ηλιοθερμικές εφαρμογές υλοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας σε ξενοδοχειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, τα τελευταία δυο χρόνια  βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη και ο κλάδος των φωτοβολταϊκών συστημάτων που βασίζεται και αυτός στην αξιοποίηση του άφθονου ηλιακού δυναμικού της χώρας μας.

 

Τρόπος λειτουργίας

 

Τοποθετείται συστοιχία ηλιακών συλλεκτών στην ταράτσα ή στη στέγη της κατοικίας. Οι ηλιακοί τροφοδοτούν την δεξαμενή (μπόιλερ) ζεστού νερού χρήσης εωσότου η θερμοκρασία του νερού χρήσης φθάσει στην επιθυμητή τιμή.

Στη συνέχεια και εφόσον υπάρχει ακόμη παραγωγή από τον ήλιο, την υπόλοιπη ενέργεια την διοχετεύει σε ένα δοχείο αποθήκευσης μεγαλύτερης χωρητικότητας (buffer). Όταν υπάρχει ανάγκη για θέρμανση χώρου, το σύστημα μπορεί να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει την  αποθηκευμένη στο buffer ενέργεια ή αν αυτή δεν επαρκεί να συμπληρώσει ενέργεια από το λέβητα ή αντλία θερμότητας ή οποιαδήποτε άλλη πηγή

 

Σε αυτές τις εφαρμογές, προτεραιότητα έχει πάντα το ζεστό νερό χρήσης, που σημαίνει ότι, εάν αυτό καταναλωθεί, τότε το σύστημά μας θα τροφοδοτήσει το δοχείο ζεστού νερού μέχρι να επανέλθει στο επιθυμητό όριο θερμοκρασίας. 
Βασική προϋπόθεση αυτών των συστημάτων, είναι η θέρμανση να είναι χαμηλών θερμοκρασιών, δηλαδή ενδοδαπέδια ή fan coil.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται κλασικά σώματα υψηλών θερμοκρασιών 75-85ο C, τότε μειώνεται σημαντικά η αποδοτικότητα του συστήματος. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, έγινε προσομοίωση συστήματος με τις εξής παραδοχές:
Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν δέκα επιλεκτικοί συλλέκτες 2,4m2 πιστοποιημένων συλλεκτών της ελληνικής εταιρείας Calpak. 
Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε ένα buffer χωρητικότητας 1000lt και δοχείο ζεστού νερού χρήσης 150lt.
 
ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ
 
ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΧΈΣ ΑΥΤΈΣ, Η ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΈΔΩΣΕ ΜΙΑ ΕΤΗΣΊΑ ΚΆΛΥΨΗ ΓΙΑ ΖΕΣΤΌ ΝΕΡΌ ΧΡΉΣΗΣ 98,1% ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗ 40%
 
 
ΣΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΥΠΏΝΕΤΑΙ Η ΗΛΙΑΚΉ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΎ ΝΕΡΟΎ ΧΡΉΣΗΣ. ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΧΡΏΜΑ ΦΑΊΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ, ΕΝΏ ΜΕ ΚΊΤΡΙΝΟ, Η ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΊΡΝΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΟ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ.
 
 
 
 
Οικονομοτεχνική ανάλυση
 
 
Το κόστος του συγκεκριμένου ηλιακού συστήματος είναι περίπου 7.000 ευρώ. Με την εγκατάσταση του υποστηρίζουμε το σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με 4.240kWh, οι οποίες μεταφρασμένες σε πετρέλαιο αντιστοιχούν σε 500lt (βαθμός απόδοσης λέβητα 85%, θερμογόνος δύναμη πετρελαίου 10,1kWh/lt). Με απλά λόγια δηλαδή, με τη χρήση των ηλιακών συλλεκτών, έχουμε εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας ίση με αυτή που παράγουν 500lt πετρελαίου στο συγκεκριμένο μας παράδειγμα.
 
Αν υποθέσουμε ένα σενάριο τιμών πετρελαίου για τα επόμενα 10 χρόνια, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. Τότε, σύμφωνα με τα δεδομένα, αποβαίνουμε το κόστος της εγκατάστασης σε 8,5 χρόνια, το οποίο αντιστοιχεί σε επιτόκιο επένδυσης 11,8%. Εάν οι ανάγκες μας είτε σε ζεστό νερό χρήσης είτε σε θέρμανση, είναι μεγαλύτερες από αυτές του παραδείγματος, τότε με τη χρήση του ίδιου ηλιακού συστήματος βελτιώνονται οι χρόνοι απόσβεσης του κεφαλαίου καθώς δεν «σπαταλάμε» ηλιακή ενέργεια.
 
Έτσι, αν μεταβληθούν οι ανάγκες για ζεστό νερό, ενώ οι ανάγκες για θέρμανση είναι ίδιες, θα έχουμε τα εξής στοιχεία σύμφωνα με τον πίνακα 2. Αντίστοιχα, αν μεταβληθούν οι ανάγκες για θέρμανση (που συνεπάγεται λιγότερο  μονωμένη κατοικία) και η κατανάλωση του ζεστού νερού παραμείνει σταθερή στα 200lt/ημέρα.
 
Στην Ελλάδα, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στις μονώσεις των κατοικιών, με αποτέλεσμα τα τελευταία σενάρια να είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Εντούτοις, αυτό που καθορίζει την αποδοτικότητα της συγκεκριμένης επένδυσης, είναι η σωστή μελέτη βάσει των πραγματικών αναγκών και η υλοποίησή της. Η ηλιακή υποβοήθηση θέρμανσης δεν είναι μια τεχνική λύση που μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε και από οποιονδήποτε. Θα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένα συνεργεία, και ύστερα από αναλυτική μελέτη έμπειρων μηχανικών, με εξειδίκευση στον τομέα των ηλιακών πεδίων, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη επιτυχία της εγκατάστασης.
 
 

 

 

Κατασκευή & Συντήρηση Ιστοσελίδων

Copyright © 2011